Search
Close this search box.
2022
14 October
 — 18 October
, 10:00
 ­– 20:00

Psihološka radionica „PTSP i posttraumatski razvoj“

CG
 • Budva
 • Splendid
png_20220916_114049_0000

PROGRAM

psihološka radionica „PTSP i posttraumatski razvoj“

14.10.2022, PETAK

16:00 — Dobrodošli: Alina Titova
16:30 — Savremene tendencije u psihološkoj pomoći,
Olga Pozdeeva, sertifikovana psiholog (Moskovski državni univerzitet, 18 godina iskustva), specijalizacija: dečija i porodična terapija, CBT, rad sa traumama,
trener, sertifikovani Vingvave trener.
18:00  ;— Otvoreni trening: Svako je jedinstven
Ana Sergejeva, sertifikovani klinički psiholog, dečji i odrasli psiholog, trener,
sertifikovani OCCT/SFBT terapeut.

15.10.2022., SUBOTA

16:00 — Otvoreni okrugli sto: Ja mogu (ne) upravljam
17:30 — Održivost i ograničenja pomoći sebi i drugi,
Alina Titova, sertifikovani psiholog, diplomirala na KhSU, radno iskustvo
više od 20 godina, članica Njemačkog udruženja psihologa,
specijalizacija: krize, dečija i porodična psihologija, posebna deca i tinejdžeri,
CBT, humanistička psihologija.
18:30 — Umetničko-narativna praksa „Drvo života“,
Saša Haritonski, narativni praktičar, 6 godina  ;konsultantsko iskustvo,
vođa grupa za podršku i narativnih sastanaka, 1 godišnje iskustvo rade na a
vrćoj liniji.

16.10.2022, NEDELJA

16:00 — Otvoreni okrugli sto: Analiza konkretnih slučajeva u različitim metodologijama
17:30 — Strahovi i prilagođavanje: kako da počnete da živite sa brigom o sebi u novoj
zemlji i/ili u novoj stvarnosti,
Svetlana Alševskaja, sertifikovani psiholog, traumaterapeut, sertifikovani EMDR
terapeut, porodični savetnik. Multimodalni pristup.
18:30 —Razgovor o perspektivama za psihološku pomoć i rezime,
Alina Titova, sertifikovani psiholog, diplomirala na HSU, radno iskustvo
više od 20  godine, član Nemačkog udruženja psihologa,
specijalizacija: krize, dečija i porodična psihologija, specijalna deca i tinejdžeri,
KBT, humanistička psihologija.

17.10.2022., PONEDELJAK

10:00 — 13:00 konsultacije (sa preliminarnom prijavom)
16:00 — Adaptacija na emigraciju i PTSP: faktori i ideje koje utiču na
proces — šta može da omete, šta može da pomogne
Saša Haritonski, narativni praktičar, 6 godina konsultantskog iskustva,
vođa grupa za podršku i narativnih sastanaka, 1 godišnje iskustvo ;rad na a
vrćoj liniji.
17:30 Grupna EMDR vežba za rad na anksioznosti ili strahu
Svetlana Alševskaja, sertifikovani psiholog, trauma terapeut, sertifikovani EMDR
terapeut, porodični savetnik. Multimodalni pristup.