Search
Close this search box.
2023
15 October
 — 20 October
, 08:30
 ­– 17:30

Rad sa traumom. Kako brzo i efikasno pomoći sebi i drugima.

CG
 • Budva
2023-conference

Dragi prijatelji,
Trenutno pozivamo psihologe i volontere da prisustvuju našoj međunarodnoj nastavnoj konferenciji „Rad sa traumom. Kako brzo i efikasno pomoći sebi i drugima.”
Ako radite sa pojedincima u krizi, ili ako i sami trenutno doživljavate krizu, pridružite nam se. Tokom ovog petodnevnog programa, dobićete alate koji su vam potrebni da pomognete sebi i drugima, priliku da unapredite svoje kvalifikacije i priliku da uživate u mirnom hotelskom smeštaju na prelepoj obali Mediterana.
Konferencija će se održati od 15. do 20. oktobra u Crnoj Gori, u okviru projekta DobroMore. Naš program za ovu konferenciju je jedinstven, i biće dodatno prilagođen za svaku grupu na osnovu specifičnih potreba i individualnih karakteristika grupe.
Psiholozi bi takođe mogli biti zainteresovani za naše istraživanje alata i pristupa traumi koji se nude u okviru različitih paradigmi, u rasponu od geštalt do šeme terapije. Pored raznih obuka, master-klasova, mogućnosti umrežavanja, govornika, diskusija i prezentacija radionica uključenih u program, trenutno organizujemo kurs rehabilitacije za izbegličke porodice sa bolesnom decom koji će se održati u okviru konferencije. Detalje o programu konferencije možete pronaći na:
Cena učešća:
Dolazak je besplatan za decu izbeglice i članove njihovih porodica.
Za volontere: kotizacija 100€
Za psihologe: kotizacija od 250€, plus kotizacija od 100€.
Za psihologe: cena učešća je 250€, plus dodatnih 100€ kotizacija.