Search
Close this search box.

Izveštaj sa konferencije „PTSP i posttraumatski razvoj“ 2022

Od 14. do 18. oktobra održana je konferencija na osnovu projekta DobroMore koja je okupila specijaliste iz oblasti psihologije, socijalnog rada, volontere i koordinatore dobrotvornih projekata. Učesnici iz različitih zemalja okupili su se da razgovaraju o podršci ljudima koji su doživeli teške preokrete u životu i da prenesu svoje radno iskustvo proteklih meseci.

Za samo 5 dana konferencije, oko 150 ljudi, uključujući i nespecijaliste, prisustvovalo je predavanjima i seminarima. Otvoreni program, dizajniran za sve koji žele alate da pomognu sebi i svojim najmilijima, postigao je poseban uspeh.

Konferencija je postala platforma za dubinsko proučavanje teme posttraumatskog poremećaja kao posledice šokantnih događaja za čoveka. Stručne prezentacije, analize pristupa, okrugli stolovi, demonstracije metoda i grupni treninzi omogućili su razmenu iskustava u rešavanju problema prevencije PTSP-a i mogućnosti razvoja nakon traume.

Olga Pozdeeva, dečiji i porodični psihoterapeut, govorila je o glavnim trendovima pomoći i „EMDR metodi“ u radu sa izbeglicama. Na otvorenim treninzima sa Anom Sergejevom otkrivena je jedinstvenost svakog učesnika i rad se odvijao sa osećajem beznađa i gubitka; krizni i porodični psiholog Svetlana Alševskaja govorila je o metodama i tehnikama multimodalnog pristupa, strahovima i metodama psihološke adaptacije na novi uslovi života.

Važne izveštaje o ekološkoj prihvatljivosti i okviru pomoći sebi i drugima, kao i izgledima za psihološku pomoć iznela je Alina Titova, psiholog, rukovodilac volonterske organizacije.

Aleksandar Haritonski je učesnike foruma upoznao sa popularnom narativnom praksom i njenim metodama.

Marija Padun, kandidat psiholoških nauka, autorka radova na temu egzistencijalne psihologije, ispričala je kako postojati i graditi tok svog života u uslovima stresa i šoka od teških događaja. Rad sa traumom u okviru ljudskog ponašanja analizirao je praktični geštalt psiholog Mihail Letin.

Natalija Šepilova, telesni geštalt terapeut i trener, govorila je o upotrebi generativnog pristupa u radu sa traumom u koučingu.

Na kraju konferencije, vodeći psiholozi su sproveli niz individualnih konsultacija za one koji su se našli u teškim životnim situacijama.

Među važnim rezultatima, razvijene su metodološke preporuke za pomoć organizacijama i vladinim agencijama koje prihvataju izbeglice, kao i osnovne odredbe za podršku psiholozima i volonterima koji pružaju podršku drugima. Za same izbeglice ovo je osnovni podsetnik da minimiziraju posledice traumatične situacije i olakšaju psihološku adaptaciju na nove uslove. Inspirativnim ishodom konferencije može se smatrati i uspostavljanje veza i ujedinjenje stručnjaka visokog nivoa, formiranje psihološke zajednice.

Hvala organizatorima ovog neverovatnog, sadržajnog sastanka. Posebno se zahvaljujemo rukovodstvu hotela Splendid, čija su podrška i visok nivo organizacije nepromenljiva komponenta uspeha DobroMoria događaja.

Istomišljenici i kolege proveli su zajedno pet neverovatnih dana, brinući se i sa pažnjom jedni prema drugima, pomažući i motivišući jedni druge da nastave da rade i pomažući svojim štićenicima, da čine dobra dela. Za mnoge se i sama činjenica održavanja ovakvog sastanka u ovo vreme i na ovom mestu pokazala važnom i lekovitom.

Planirano je da se naredna međunarodna konferencija održi krajem februara 2023. godine. Do ovog trenutka, psiholozi i volonteri koji žive u Crnoj Gori imaju priliku da se redovno sastaju na seminarima, sesijama, superviziji i kursevima usavršavanja. Raspored će biti objavljen u telegram kanalima i na sajtu Dobromore.eu.